Abdy Bäşimow
Abdy Bäşimow

Abdy Bäşimow täze toparynda ilkinji golyny geçirmegi başardy.

Bu gün ildeşlerimiz Abdy Bäşimow we Wezirgeldi Ylýasowyň oýnaýan futbol topary bolan Özbegistanyň Gyzylgym bilen bir başga Özbegistanyň futbol topary Bunyodkor PFK aralarynda ýoldaşlyk duşuşygy geçirildi.

Wezirgeldi Ylýasow
Wezirgeldi Ylýasow

Bunyodkor stadionynda geçen duşuşygyn 5-nji minudynda ildeşimiz Abdy Bäşimow Gyzylgumy öňe geçirdi. Emma oýnun 20-nji we 24-nji minutlarynda Bunyodkoryn futbolçysy Baxodir Pardayevin gollaryna garşy durup bilmediler we duşuşyk Bunyodkoryň hasabyna 2-1 tamamlandy.

Özbegistanyň Süper Ligasynyn 1-nji aýlawynda Gyzylgym, Nasaf bilen garşylaşar