Arslanmyrat Amanow

AGMK futbol topary, bu gün Dubaýda Özbegistanyň okuw türgenleşiginde ilkinji barlag duşuşygyny Türkmenistanyň milli ýygyndysy bilen geçirer.

Arslanmyrat Amanov
Arslanmyrat Amanow

Ol duşuşygyň gyzykly ýeri AGMK futbol toparynda öz ildeşimiz Arslanmyrat Amanow hem oýnaýar. Türkmenistanyň milli ýygyndysy okuw türgenleşiginde esasy topary bilen çykyş edenok.

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Ante Mişe okuw türgenleşigine ýaş zehinli oýunçylary barlap görmek üçin hem öňümizdäki dünýä çempionatynyň kwalifikasiýa oýunlaryna taýynlyk görýär.