Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarym goragçysy Ahmet Ataýew paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary bilen şu ýylyň soňuna çenli şertnama baglaşdy.

Ýeri gelende bellesek, A.Ataýewiň soňky çykyş eden topary Malaýziýanyň “Sabahy” bolupdy.

Bu ýarym goragçynyň milli ýygyndymyzyň BAE-de geçiren soňky okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna gatnaşandygyny ýatladýarys.

çeşme: tff.com.tm