xavi-hernandez

 

“Barselonanyň” baş tälimçisi Hawi bolar

Barselona Walwerdanyň baş tälimçililiginde soňky wagtlarda utuklar ýitirmesi we gowy oýun serginlemeýänligi üçin 13-nji Ýanwarda Walwerda bilen maslahatlaşyp haçan aýryljagyny aýdarlar diýip çaklanylýar.

xavi-hernandez

Walwerdanyň gidişi bilen Hawi baş tälimlilik wezipesine getiriler ýöne, şu wagt baş tälimlisi bolan Kataryň AL-Sadd toparynyň 17-nji Ýanwardaky “Katar Kubogynyň” Final duşuşygyndan soňra resmi habar beriljekdigini duýdurdylar….