Çempionlar ligasy

Çempionlar Ligasynyň bijesi atyldy

0
10-njy iýul:  Çempionlar Ligasynda  2019 – 2020-njy ýyllar möwsüminiň 1/4 final we ýarym final oýnunyň bijesi atyldy. Şweýsariýanyň Nýon şäherinde geçirilen çäre sagat 14:00-da başlandy....

UEFA-nyň Ýewrokuboklar baradaky täze karary

0
Çempionlar Ligasynyň we Ýewropa Ligasynyň 2019/20 oýunlary, şeýle hem 2020/21 möwsümine saýlama oýunlary tomaşaçylarsyz geçiriler. Bu barada Ýewropa Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşiginiň (UEFA) metbugat gullugy...

Belgiýanyň klublarynyň ýewrokuboklarda oýnamazlyklary mümkin

0
Ýewropanyň futbol assosiasiýalarynyň Soýuzynyň prezidenti Aleksandr Çeferin egerde ýurdunda milli çempionaty oýnap tamamlamasalar, Belgiýanyň klublarynyň indiki möwsümde ýewrokuboklaryň oýnundan çykarylmagynyň mümkindigini aýtdy. Bu barada...

Çempionlaryň Ligasynyň oýunlarynyň tomusda täzeden başlanmagyna garaşylýar

0
Ýewropa futbol assosiýasiýalarynyň Soýuzy (UEFA) çempionlaryň Ligasynyň hem-de Ýewropa Ligasynyň oýunlaryny iýulda ýa-da awgustda täzeden başlamagy meýilleşdirýär. Bu barada ZDF nemes telekanalynyň habarçysy Markus...

“Bunýotkor” çempionlar ligasyna çykyp bilmedi

0
Daşkendiň “Bunýotkor” topary soňky basgyçdaky ýeňlişi sebäpli (Al-aýyn 0:1) azia çempionlar ligasynyň toparçalaýyn basgyjyna çykyp bilmedi. Biz üçin gyzykly zat, ildeşimiz Selim Nurmyradowyň mundan soňky...

Meňzeş habarlar