ERKIN GÖREŞ

Türkmenistanyň erkin göreş ýygyndysy Bakuwda türgenleşer

0
Türkmenistanyň erkin göreş boýunça milli ýygyndysy Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer. Bu barada "Azerisport" neşiri habar berýär. Häzir paýtagt şäherde Azerbaýjanyň öz ýygyndysynyň...

Türkmenistanly ýetginjekler goşa medal gazandylar – Türkmen Sporty

0
  Aşgabadyň ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ysmaýyl Muhammedow Eýranyň Kazwin şäherinde ýetginjekleriň arasynda erkin göreş boýunça geçirilen halkara ýaryşda 41 kilograma çenli agram derejesinde...

Meňzeş habarlar