FUTZAL

Naýbaşy ligasy Mary şäherinde geçiriler

0
Futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň nobatdaky tapgyrlary Mary şäherinde geçiriler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň ýurdumyzda futzaly ösdürmekde uly tagalla edýändigini aýratyn bellemek gerek. Muňa, Naýbaşy ligasynyň oýunlarynyň...

“Köpetdagyň” ynamly ýeňşi

0
Şu gün, 15-nji iýunda ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 7-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň netijesinde “Serhetçi” toparyny 18:1 hasap bilen ýeňen  Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň “Köpetdag”...

CAFA CUP—2020 Türkmenistanyñ zenanlar milli ýygyndysy ikinji ýeñşini gazandylar.

0
Türkmenistanyň 19 ýaşa çenli gyzlardan düzülen futzal ýygyndysy Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde CAFA tarapyndan geçirilýän sebit ýaryşynda ikinji ýeňşini gazandy. Täjigistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynyň...

Futzal boýunça Türkmenistanyñ milli ýygyndysy ilkinji ýoldaşlyk duşuşykda ýeñiş gazandy.

0
Birleşen Arap Emiratlaryn-da okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýän futzal boýunça Türkmenistanyň  milli ýygyndysy BAE döwletiniň Dubaý şäheriniň “Al-Nasr” futzal topary bilen özleriniñ ilkinji ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi....
futsal U19

Türkmenistanly futzalçy gyzlar CAFA – 2020-de ilkinji ýeňşini gazandylar

0
Türkmenistanyň futzal boýunça U-19 gyzlar ýygyndysy Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde geçirilýän CAFA - 2020 sebit ýaryşyndaky ilkinji ýeňşini gazandy. Kamil Mingazowyň şägirtleri ýaryşyň ikinji...
Türkmen Eminler

Türkmen eminler Kuala-Lumpurda geçirilen naýbaşy eminleriň maslahatyna gatnaşdylar.

0
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň eminler bölüminiň başlygy Wadim Baratow hem-de FIFA-nyň eminleri Timur Ramazanow bilen Azat Hajypolatow Kuala-Lumpurda geçirilen naýbaşy eminleriň maslahatyna gatnaşdylar. Bu barada...
türkmenistan-futzal-zenan-yygyndysy

TFF futzal boýunça sebit çempionatyna gatnaşjak gyzlaryň sanawyny mälim etdi

0
TFF futzal boýunça sebit çempionatyna gatnaşjak gyzlaryň sanawyny mälim etdi. Ozal hem habar berşimiz ýaly, 22 ― 29-njy ýanwar aralygynda CAFA tarapyndan 19 ýaşa çenli...
turkmenistan-zenan-yygyndy

Futzalçy gyzlar sebit ýaryşyna gatnaşar

0
Futzalçy gyzlar sebit ýaryşyna gatnaşar. Aşgabatda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionatynyň sakasynda futzalçy gyzlarymyza hem halkara synag garaşýar. Has takygy, Türkmenistanyň futzal boýunça 19 ýaşa çenli zenanlar...

Meňzeş habarlar