Umumy

Konor MakGregor ýüz dollarlyk kagyz puluny görkezýär

0
Iki agram kategoriýasynda UFC-iň öňki çempiony, irlandiýaly Konor MakGregoryň ýüz dollarlyk kagyz pullaryny nädip görkezýändigini görkezýän surat peýda boldy. Onuň gapdalynda toparyna girýän MMA söweşijisi...

Karikatura: Futbol hepdesi nahili geçdi?

0
"Bleacher Report" twitter sahypasyndaky, futbol hepdesi nahili geçdi atly gyzykly karikaturasy.
Selim Nurmyradow

AFK-nyň kubogynyň eýesi türkmen futbolçysyna ynam bildirdi

0
Ildeşimiz Artur Geworkýan bilen bilelikde 2011-nji ýylda AFK-nyň kubogyna mynasyp bolan futbolçy Lutfulla Toraýew häzirki wagtda Daşkendiň “Binýotkor” toparynda çykyş etýär. championat.asia saýdy onyň...
woleýbol çempionaty

Türkmenistanyň woleýbol çempionatynyň jemleýji tapgyry geçiriler

0
Ertir, 25-nji fewralda Türkmenistanyň erkekleriň arasyndaky woleýbol çempionatynyň jemleýji, 4-nji tapgyrynyň duşuşyklaryna badalga berler. 1-nji marta çenli dowam etjek duşuşyklaryň netijesinde iň köp utuk...
Tejen Tejenow

Türkmen samboçysy Belarusda bürünç medal eýeledi

0
Türkmen samboçysy Tejen Tejenow Belarusyň paýtagty Minsk şäherinde geçirilýän halkara ýaryşda bürünç medala mynasyp boldy. Belarusyň Prezidentiniň baýragy ugrundaky halkara ýaryşa 20-nji fewralda badalga...
Rejepmyrat Agabaýew

Rejepmyrat Agabaýew Gazagystana tälimçi bolup dolandy

0
1999 ― 2008-nji ýyllar aralygynda Gazagystanda «Kaýrat», «Atyrau», «Ýesil Bogatyr», «Kaspiý» ýaly toparlarynda futbol oýnap, 146 duşuşykda 60 gezek tapawutlanan türkmenistanly hünärmen Rejepmyrat Agabaýew...
agyr atletika

Agyr atletika: Aziýa çempionaty Gazagystanda geçirilmez

0
Agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty ― 2020 Gazagystanda däl-de, Özbegistanda geçiriler. Bu barada Aziýanyň Agyr atletika federasiýasy tarapyndan habar berildi. Şu ýylyň 16 ― 25-nji...

“Şagadam” “Lokomotiw Tbilisi” bilen deňme-deň oýnady

0
Şu günler Türkiýede okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýän "Şagadam" bu ýerde ilkinji ýoldaşlyk duşuşygyny oýnady. Tbilisiniň (Gruziýa) "Lokomotiw" topary bilen duşuşan "Şagadam" 1:1 hasabyndaky deňlik bilen...

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Milli olimpiýa komitetleriniň arasynda Ylalaşyga gol çekildi

0
14-nji fewralda, Gazagystanyň paýtagty Nur-Soltan şäherinde Merkezi Aziya döwletleriniň Milli olimpiýa komitetleriniñ baş sekretarlarynyñ duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň çäklerinde Türkmenistanyň hem-de Gazagystanyň Milli olimpiýa komitetleriniň arasynyda...
wahyt orazsahedow

Wahyt Orazsähedow “Istiklolda”

0
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Wahyt Orazsähedow Täjigistanyň çempiony "Istiklol" bilen bir ýyllyk şertnama gol çekişdi. Geçen möwsümi Gyrgyz Respublikasynyň çempiony "Dordoýda" geçiren...

Meňzeş habarlar