6-njy hem-de 7-nji martda geçiriljek duşuşyklarda “Köpetdag” – “Energetik”, “Şagadam” – “Aşgabat” hem-de “Ahal” – “Nebitçi” toparlary duşuşarlar. “Altyn Asyr” – “Merw” duşuşygy başga sena geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýar.

06.03.2020 ý. (anna)

“Köpetdag” – “Energetik”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: R.Ereşow (Türkmenabat ş.)

Kömekçi eminler: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)

 

07.03.2020 ý. (şenbe)

 “Şagadam” – “Aşgabat”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Başlanýan wagty: 17:00

Duşuşygyň emini: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş.), P.Pälwanow (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: B.Atajanow (Daşoguz ş.)

 

“Ahal” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: A.Jumaýew (Aşgabat ş.), R.Isaýew (Mary ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Goşşanow (Tejen ş.)

Gözegçi emin: E.Ramazanow (Aşgabat ş.)

 

 “Altyn Asyr” – “Merw” (geçirilen 20.03.2020 ý.)