Inter klubynyň 2020 – 2021-nji ýyl möwsümi üçin syýahat lybasynyň täze görnüşi yglan edildi.

“Footyheadlines” portaly Milanyň täze möwsümde geýjek eşiklerini hödürledi.

Interiň tehniki hemaýatkäri “Nike” şirketidir.