«Soçiniň» hüjümçisi Aleksandr Kokorin bilen «Lasio» gyzyklanyp başlady. Bu barada Radioseýe salgylanmak bilen Спорт-Экспресс habar berýär.

Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, Rimiň komandasynyň sport direktory Ugli Tare 29 ýaşly hüjümçiniň oýnaýşyny birnäçe wagtlap synlapdyr synlapdyr.

Şu möwsümde Russiýanyň premýer ligasyda Kokorin 4 duşuşyga gatnaşyp, olarda üç gol urdy we bir gezek netijeli urgy bilen tamamlanan pökgini topardaşyna berdi.