Iki agram kategoriýasynda UFC-iň öňki çempiony, irlandiýaly Konor MakGregoryň ýüz dollarlyk kagyz pullaryny nädip görkezýändigini görkezýän surat peýda boldy.

Onuň gapdalynda toparyna girýän MMA söweşijisi Artýom Lobow bar. MakGregoryň UFC söweşijileriniň gazananlaryny täze derejä çykarmak bilen tanalýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

“Hiç kime siziñ durmuşyňyzy kesgitlemegine gulak asmaň.” Özüňiz kesgitläň “-diýip, suratyň ýazgysynda bellendi