Möwsümiň ahyrynda Juwentusdan aýryljakdygy aýdylýan Kristiano Ronaldonyň ýene-de Real Madride gaýdyp biljekdigi aýdylýar.

Italiýanyň metbugatyndan Kristiano Ronaldonyň möwsümiň ahyrynda Juwentusdan aýryljakdygy baradaky habarlar haýran galdyryjy ösüş boldy. “Rossonera” radiosynyň habaryna görä, şu tomus Kristiano Ronaldonyň Juwentusdan gitmekçi bolýandygy, emma liganyň ahyrynda soňky kararyny berjekdigi mälim edildi.

Kristiano Ronaldonyň geljegi bilen baglanyşykly aýrylyşmak baradaky aýyplamadan soň, täze salgysynyň nirede boljakdygy futbol söýüjileriniň bilesigelijiligine öwrüldi. Ronaldonyň, Juwentusdan çyksa, Portugaliýada ýa-da Angliýada Mançester Yunaýtede gidip biljekdigi öňe sürüldi.

Täzeden Real Madrid

Beýleki tarapdan, Don Balonyň habaryna görä, Cristiano Ronaldo Juwentusdan çyksa öňki topary Real Madride gidip biljekdigi hem öňe sürüldi.