2020-nji ýylyň Angilýa Formula-1 ýeňijisi, soňky aýlawda teker ýarylanyna garamazdan Mersedesiň piloty Lewis Hamilton çempion boldy. Çalt aýlaw nokatlary üçin teker täzelänligi sebäpli yza çekilen we tizligini ýitiren Red Bull piloty Maks Verstappen ikinji ýeri eýeleýär. “Ferrari”-den Çarlz Leklerc beýleki “Mersedes” piloty Waltteri Bottasyň tekerinin ýarylmasyndan peýdalanyp, üçünji orny eýeledi.

Myhman pilot Niko Hülkenbergiň ýaryş ulagynyň döwülmegi bilen ýaryşa 19 sürüji bilen başlandy. Poldan başlan Hamilton we Bottas öz ornuny sakladylar, MakLarenden Lando Norris bolsa iki hatar yza galdy.

Haasly Kewin Magnussen bilen Red Bull toparynyň wekili Aleks Albon Magnusseni päsgelçiliklere iberende, howpsuzlyk ulagy ýoldan çykdy we Albon 5 sekuntlyk jeza aldy.

Ýaryş täzeden başlandan soň, 12-nji aýlawda “AlphaTauri”-den Daniil Kwýat çep arka tekeriniň ýarylmagy sebäpli uly heläkçilige uçrady. Howpsuzlyk awtoulagy ýene-de ýoldan çykanda, Romain Grosýandan başga hemmeler çukura gelip, täze tekerlere geçdiler. Grosjean hasaby bosagada uzak wagtlap alsa-da, çukura girende iň soňky ýere düşdi.

Ýaryşyň ahyryna dogry uly bulam-bujarlyk boldy. Bottasyň çep öň tekeri ilkinji gezek ýaryldy. Bottas uzak wagtlap ýolda gezdi we çukurdan teker çalyşyp çykanda 11-e geldi we utuk eýeläp bilmedi. Verstappen derrew çukura geldi we täze tekerlere geçdi.

Iň soňky aýlaw rahatlyk bilen 5-nji gidip barýan, MakLareniň sürüjisi Karlos Sainzyň hem tekeri ýaryldy, we çukura girmeli boldy. Ýaryşyň lideri Hamiltonyň, soňky aýagynda çep öň teker deşigi bardy. Bagtymyza, ol bary-ýogy 2 km uzaklykda, Verstappen çukura gireninde gaty yzda. Red Bull piloty elinden gelenini etse-de, ýaryk teker bilen sürýän Hamiltony geçip bilmedi we ikinji ýeri eýeledi.

“Leklerc” bu wakalardan soň üçünji ýeri eýeledi, gowy çykyş eden “Renault”-yň piloty Daniel Rikkardo dördünji orny eýeledi. Norris 5-nji, Esteban Okon altynjy, Pýer Gasly ýedinji, Albon sekizinji, Lans Stroll dokuzynjy we Sebastian Wettel onunjy orny eýeledi.

Önümüzdäki hepte Silverstone-da “70. yıl” ady bilen başga bir ýaryş guralar.

 

Seyitmuhommet Jumadurdyýew