Futbol boýunça Mary zolagynyň ýaryşy birinji liga ikinji tapgyrynyň duşuşygy ertir (05.06.2020) “Hereket” bilen “Kuwwat” futbol toparlarynyň arasynda geçer. Geçirilýan ýeri Bayramaly Etrap Sport Desgasynda sagat 18:00- de başlar.

Yatladyp geçsek bugün 1-nji tapgyryň ikinji duşuşygy  “Peşanaly” futbol topary öz meydançasynda “Marguş” futbol toparyny kabul eder. Duşuşyk 04.06.2020 sagat 18:00-da Peşanaly sport desgasynda geçer.

1.AÝLAW 

I-tapgyr:

31-nji maý “Kuwwat” 3-2 “ Dostluk” (Mary şäher)

04-nji iýun “Peşanaly” – “Marguş” (Mary etraby)

 

II-tapgyr:

05-nji iýun “Hereket” – “Kuwwat” (Baýramaly etraby)

08-nji iýun “Dostluk” – “Peşanaly” (Murgap etraby)

 

III-tapgyr:

11-nji iýun “Peşanaly” – “Hereket” (Mary etraby)

14-nji iýun “Marguş” – “Dostluk” (Sakarçäge etraby)

 

IV-tapgyr:

16-nji iýun “Hereket” – “ Marguş”  (Baýramaly etraby)

17-nji iýun  “Kuwwat” – “Peşanaly” (Mary şäheri)

 

V-tapgyr:

10-nji iýun “Marguş” – “ Kuwwat”     (Sakarçäge etraby)

18-nji iýun  “Dostluk” – “ Hereket”  (Murgap etraby)

Türkmenistanyň Çempionatynyň Mary

Zolagyna gatnaşýan toparlar

1 “Hereket” futbol topary Baýramaly etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi
2 “Kuwwat” futbol topary Türkmenistanyň döwlet energetika inistituty
3 “Peşanaly” futbol topary Mary etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi
4 “Marguş” futbol topary Sakarçäge etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi
5 “Dostluk” futbol topary Wekilbazar etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi