Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyna 2020-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary 2020-nji ýylyň 6-njy iýulyndan 19-njy iýuly aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler.

AŞGABAT ŞÄHERI

Aşgabat şäheriniň Talyplar saglyk öýi. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 82-nji jaýy. Telefon belgisi: 36-87-50; 36-87-51.

Aşgabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Parahat-1 ýaşaýyş toplumynyň 2-nji jaýy. Telelefon belgisi: 45-08-99; 46-53-50.

Aşgabat şäheriniň 10-njy saglyk öýi. Salgysy: Aşgabat şäheriniň 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň 133-nji jaýy, telefon belgisi: 48-03-77; 48-29-88.

Aşgabat şäheriniň 11-nji saglyk öýi. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han köçesiniň 128-nji jaýy. Telefon belgisi: 95-73-27; 95-73-17.

Aşgabat şäheriniň 14-nji saglyk öýi. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Parahat — 7/2 ýaşaýyş toplumynyň 22-nji jaý. Telefon belgisi: 51-56-70; 51-56-71.

Aşgabat şäheriniň 15-nji saglyk öýi. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Ankara köçesiniň 121-nji jaýy. Telefon belgisi: 47-84-80; 47-84-88.

    Aşgabat şäheriniň 16-njy saglyk öýi: Salgysy: Aşgabat şäheriniň Gurtly ýaşaýyş toplumynyň 37-nji jaýy. Telefon belgisi: 97-67-99; 97-67-98.

 

AHAL WELAÝATY

Aşgabat şäheriniň 9-njy saglyk öýi: Salgysy: Aşgabat şäheriniň 1934-nji (Bamako) köçesiniň 34-nji jaýy, telefon belgisi: 26-03-11, 26-03-80.

Gökdepe etrap köpugurly hassahanasy: Salgysy: Gökdepe şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 55-nji jaýy, telefon belgisi: (800132) 4-70-01, 4-70-02.

Kaka etrap hassahanasy: Salgysy: Kaka şäheriniň Ýüzbaşy köçesiniň 59-nji jaýy, telefon belgisi: (800133) 45-4-11, 32-5-10.

Tejen şäher hassahanasy: Salgysy: Tejen şäheriniň D.Gulmyradow köçesiniň 1-nji jaýy; telefon belgisi: (800135) 4-23-23, 4-20-25.

Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi: Tejen şäheriniň Magtymguly köçesiniň 67-nji jaýy, telefon belgisi: (800135) 4-41-14.

 

BALKAN WELAÝATY

Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi. Salgysy: Balkanabat şäheriniň 189-njy ýaşaýyş jaýlar toplumynyň hassahanalar şäherçesi. telefon belgisi: (800222) 5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60.

Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi. Salgysy: Balkanabat şäheriniň 137-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy. telefon belgisi: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

Türkmenbaşy şäher saglyk öýi: Türkmenbaşy şäheriniň Watan köçesiniň 25-nji jaýy. telefon belgisi: (800243) 2-60-09, 2-21-36, 2-48-11.

Hazar şäher hassahanasy. Salgysy: Hazar şäheriniň 33-nji ýaşaýyş toplumy. telefon belgisi: (800240) 2-40-30, 2-43-00.

Garabogaz şäher hassahanasy. Salgysy: Garabogaz şäheriniň ., Magtymguly köçesiniň 27-nji jaýy, telefon belgisi: (800244) 4-00-70.

Gumdag şäher hassahanasy. Salgysy: Gumdag şäheriniň, A.Meňliýew köçesiniň 25-nji jaýy. Telefon belgisi: (800241) 4-11-43, 4-11-91.

Türkmenbaşy etrap hassahanasy. Salgysy: Türkmenbaşy şäheriniň Magtymguly köçesiniň 2-nji a jaýy. Telefon belgisi: (800243) 7-92-45, 7-91-45, 7-92-93, 7-95-08.

Serdar etrap hassahanasy. Salgysy: Serdar şäheriniň, Ö.Gylyçmämmedow köçesiniň 2-nji jaýy. Telefon belgisi: (800246) 7-21-79, 7-21-58, 7-80-08, 7-20-98.

Bereket etrap hassahanasy. Salgysy: Bereket şäheriniň Garagum köçesiniň 23-nji jaýy. Telefon belgisi: (800247) 3-30-47, 3-30-22, 3-30-48, 3-30-49.

Magtymguly etrap hassahanasy. Salgysy: Magtymguly şäheriniň Durdyhan Ýanyk köçesiniň 2-nji jaýy, Telefon belgisi: (800248) 4-04-17, 4-04-26, 4-06-59.

Etrek etrap hassahanasy. Salgysy: Etrek şäheriniň Garagum köçesiniň 13-nji jaýy. Telefon belgisi: (800242) 4-01-39, 4-01-84.

Esenguly etrap hassahanasy. Salgysy: Esenguly şäheriniň 4-nji köçesiniň 1-nji kiçi etrapçasynyň 248-nji jaýy. Telefon belgisi: (800245) 3-00-75, 3-06-00, 3-01-20, 3-01-24, 3-01-18.

DAŞOGUZ WELAÝATY

Daşoguz şäheriniň 1-nji saglyk öýi. Salgysy: Daşoguz şäheriniň Şamçyrag köçesiniň 26-njy jaýy. Telefon belgisi.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.

Daşoguz şäheriniň 2-nji saglyk öýi. Salgysy: Daşoguz şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň 24-nji jaýy. Telefon belgisi: (800322) 6-01-61, 6-07-56.

Daşoguz şäheriniň 3-nji saglyk öýi. Salgysy: Daşoguz şäheriniň Merkez — 3 ýaşaýyş toplumynyň 15-nji jaýy. Telefon belgisi: (800322) 7-03-20, 9-28-10.

Köneürgenç etrap hassahanasynyň kesel anyklaýyş bölümi. Salgysy: Köneürgenç şäheriniň G.Atabaýew köçesiniň 47-nji jaýy. Telefon belgisi: (800347) 31-6-02, 32-3-37, 31-9-63.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap hassahanasynyň kesel anyklaýyş bölümi: Salgysy: Gurbansoltan eje adyndaky şäheriniň Andalyp köçesiniň 21-nji jaýy. Telefon belgisi: (800343) 3-15-81, 3-03-50, 3-15-71.

 

LEBAP WELAÝATY

Türkmenabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi. Salgysy: Türkmenabat şäheriniň Zynhary köçesiniň 31-nji jaýy. Telefon belgisi: (800422) 7-12-35, 7-16-71, 7-06-76.

Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi: Salgysy: Türkmenabat şäheriniň 3-nji kwartaly. Telefon belgisi: (800422) 2-33-06, 2-52-83, 2-59-02.

Türkmenabat şäheriniň 3-nji saglyk öýi: Salgysy: Türkmenabat şäheriniň Lebap şosseniň 3/1-nji jaýy. Telefon belgisi: (800422) 9-25-74, 2-10-96, 2-04-93.

Türkmenabat şäheriniň 4-nji saglyk öýi: Salgysy: Türkmenabat şäheriniň Mukaddes Ruhnama köçesi. Telefon belgisi: (800422) 6-82-23, 6-99-83, 6-90-56.

Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi. Salgysy: Türkmenabat şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň 40-njy jaýy. Telefon belgisi: (800422) 3-77-60, 3-82-52, 3-77-78.

Kerki etrap hassahanasy. Salgysy: Kerki şäheriniň S.Nyýazow köçesiniň 137-nji jaýy. Telefon belgisi: (800444) 2-03-22, 2-00-03, 2-50-65, 2-55-90.

Dänew etrap hassahanasy: Dänew şäheriniň Dänew köçesiniň 1-nji jaýy.  Telefon belgisi: (800446) 2-03-46, 2-04-59, 2-25-03, 2-06-03

 

MARY WELAÝATY

Mary şäher 2-nji saglyk öýi: Mary şäheriniň Kemine köçesiniň 29-njy jaýy. Telefon belgisi: (800522) 4-68-65, 4-68-60.

Mary şäher 3-nji saglyk öýi: Mary şäheriniň Bitaraplyk köçesiniň 32-nji jaýy. Telefon belgisi: (800522) 5-26-81, 5-28-58.

Ýolöten etrap hassahanasy: Ýolöten şäheriniň Atçapar köçesiniň 62-nji jaýy. Telefon belgisi: (800560) 6-55-23; 6-50-67.

Sakarçäge etrap hassahanasy: Sakarçäge şäheriniň G.Baýnazarow adyndaky köçesiniň 83-nji jaýy.  Telefon belgisi: (800522) 6-01-75, (800566) 5-30-42.

Tagtabazar etrap hassahanasy: Tagtabazar şäheriniň  Lukman-Hekim köçesiniň 10-njy jaýy. Telefon belgisi: (800568) 5-23-58, 5-11-07.