Futbol boýunça Mary zolagynyň ýaryşy birinji liga 1-nji tapgyrynyň jemleyji duşuşygy geçirildi. “Peşanaly sport desgasynda” geçen duşuşykda, yer eyeleri 6-2-lik netije bilen gazanmagy başardy. Peşanaly futbol toparyndan Nedir Annaberdiyew 4 gol geçirip (24,42,57,80) (poker) öran gowy oyny bilen janköýerleriniň söýgüsini gazanmagy başardy.

Mary zolagynyň ýaryşy birinji liga ikinji tapgyrynyň duşuşygy ertir (05.06.2020) “Hereket” bilen “Kuwwat” futbol toparlarynyň arasynda geçer. Geçirilýan ýeri Bayramaly Etrap Sport Desgasynda sagat 18:00- de başlar.

1-nji tapgyryň duşuşygy:

04.06.2020 ý. (perşembe)

“Peşanaly”  6-2  “Marguş”

Gollar:

  • 1-0 24′ Nedir Annaberdiyew
  • 1-1 35‘ Eziz Goşanyyazow (P)
  • 2-1 42‘ Nedir Annaberdiyew
  • 3-1 45+1′ Nedir Annaberdiyew
  • 4-1 55′ Kemal Mammedow
  • 5-1 57′ Nedir Annaberdiyew
  • 6-1 80′ Nedir Annaberdiyew
  • 6-2 87′ Alkuş Saparow

Duýduryşlar: 34Yhlas Atayew, 89′ Gurbanmyrat Hudayberdiyew

Geçirilen ýeri: Peşanaly sport desgasy

Tomaşaçy sany: 300

Rank Teams Played Won Lost Drawn Goal difference Points
1 Kuwwat 4 3 0 1 5 10
2 Peşanaly 3 1 1 1 3 4
3 Hereket 3 1 1 1 3 4
4 Dostluk 3 1 1 1 0 4
5 Marguş 3 0 3 0 -11 0

1.AÝLAW 

I-tapgyr:

31-nji maý “Kuwwat” 3-2 “ Dostluk” (Mary şäher)

04-nji iýun “Peşanaly” 6-2 “Marguş” (Mary etraby)

 

II-tapgyr:

05-nji iýun “Hereket” – “Kuwwat” (Baýramaly etraby)

08-nji iýun “Dostluk” – “Peşanaly” (Murgap etraby)

 

III-tapgyr:

11-nji iýun “Peşanaly” – “Hereket” (Mary etraby)

14-nji iýun “Marguş” – “Dostluk” (Sakarçäge etraby)

 

IV-tapgyr:

16-nji iýun “Hereket” – “ Marguş”  (Baýramaly etraby)

17-nji iýun  “Kuwwat” – “Peşanaly” (Mary şäheri)

 

V-tapgyr:

10-nji iýun “Marguş” – “ Kuwwat”     (Sakarçäge etraby)

18-nji iýun  “Dostluk” – “ Hereket”  (Murgap etraby)

Türkmenistanyň Çempionatynyň Mary

Zolagyna gatnaşýan toparlar

1 “Hereket” futbol topary Baýramaly etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi
2 “Kuwwat” futbol topary Türkmenistanyň döwlet energetika inistituty
3 “Peşanaly” futbol topary Mary etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi
4 “Marguş” futbol topary Sakarçäge etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi
5 “Dostluk” futbol topary Wekilbazar etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi