“Real” ýakyn iki aý içinde  futbolçysy Hames Rodrikesi satmaklyk mejburiýetine geldi. Milli.Az habarlar agentliginiň maglumatyna görä, Hamesiň kluba karýerasyny başga toparda dowam etdirmeklik niýetinde boldugyny hem-de futbolçynyň bu kararyny şu ýylyň başynda  aýan edengini nazara alyp, onuň bahasy babatda ylalaşjakdygyny mälim etdi.

Ozal  ‘Atletiko” Hamesi 45 – 50 million ýewro satyn almaklyk islese-de, “Real” bu nyrh bilen ylalaşmady. Koronowirus pandemiýasy esasynda peýda bolan maddy meseleler sebäpli, indi “Karol kluby” futbolçynyň satyşyndan diňe  25 million ýewro umyt eder.

Häzirde kolimbiýaly futbolçy bilen Angliýa Premýer Ligasynyň birnäçe klubynyň gyzyklanmasy artdy.