Real Madrid tranfer döwründe birnäçe oýunçysy bilen ýollaryny aýralamaga taýynlanýar. Eýýäm olardan käbirleriniň atlary anyklandy. Hasabata görä, ýolbaşçylar Garet Beýli we Hames Rodrigesi satmak kararyna geldi. Hatda, iki oýunçynyň-da bahasynda arzanladyşygyň boljakdygy habar berildi.

Iňlis metbugaty Nýukasly (Newcastle) bu iki oýunçy bilen gyzyklanýandygyny öňe sürdi.