Premiýer liganyň 26-njy hepdesinde Krasnodary (4-2) hasap bilen ýeňiş gazanan Zenit, liganyň gutarmagyndan 4 hepde öň, 2019-20  ýylynyň çempionlygynyň eýesi bolmagy başardy.

2018-19 ýylynyňam çempiýonlygynyň eýesi bolan Zenit, yzly-yzyna çempion bolmagy başardy. Ligada diňe iki gezek ýeňlişe sezewar bolan Zenit Ligada altynjy çempiýonlygyny yglan etmegi başardy.

Zenitiň çempiýonlygyna goşant goşan esasy futbolçylar; Artem Dzyuba (16-gol, 13-asist), we Türkmen asylly Eýranly futbolçy Sardar Azmoun (13-gol, 6-asist)

ýazar: Seyitmuhommet Jumadurdyýew