Sewilýa klubynyň futbolçysy Simon Kýer karýerasyny Milanda dowam etdirmeklik niýetine geldi.

Hut şu nukdaý nazardan-da, Milan Kýeriň Sewilýadan tranfer haklaryny aldy. 31 ýaşly goragçy Simon Kýer bilen 2022-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli şertnama gol çekildi. Ýeri gelende aýtsak, şertnamadaky tranfer tölegi barada maglumat berilmeýär.