Jurgen Kloop
Jurgen Kloop sky sport

Jurgen Kloop: Hiç haçan arzuw etmegi halamok. Ýekeje arzuwym 96-97 ýaşa çenli sagdyn ýaşamak we şo ýaşlarda ähli zatlary ýatlap biler ýaly huşumyň bolmagy…..
Premier Liga kubogyny arzuw edip -etmedigini soran habarça beren jogaby:
“Ýok , men işleýärkäm hiç arzuw edemok , maksadym maňa mätäç başgalary begendirmek”””…sözleri bilen jemledi. Sky Sport