Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamakda talyplyga kabul edýän ugurlary:

  1. Bedenterbiýe we sport (hünärler: sport; bedenterbiýe).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary (hünärleri):

  1. Bedenterbiýe we sport (hünärler: sport; bedenterbiýe; sport žurnalistikasy; sagaldyş işi; sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi).
  2. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünär: sport desgalaryny dolandyrmak).
  3. Psihologiýa ylymlary (hünär: psihologiýa (sport psihologiýasy)).