Lewandowiskiniň iň gowy görýän tälimçisi Klopp.

0
Bawarýanyň hüjümçisi Robert Lewandowiski, Liwerpulyň baş tälimçisi Ýurgen Kloppy iň gowy görýän hünärmeni bolandygyny aýtdy. Sosial media hasabyndan soraglara jogap beren 31 ýaşly polýak futbolçysy, soňky iki ýylda UEFA Çempionlar ligasynda we Angliýanyň premýer-ligasynda çempion bolan Germaniýanyň tälimçisini iň gowy...

Häzirki wagtda dünýäniň iň göwy tälimçisi hökmünde Zidan saýlandy.

0
Fransuz neşiri L'Eguipe-iň häzirki wagtda dünýäniň iň gowy tälimçisini saýlady. Neşir žurnalistleriniň pikiriçe, şu wagtky gowy hünärmen Real Madride ýolbaşçylyk edýän Zinedin Zidan. Ikinji ýer-de bolsa Liwerpulyň tälim berijisi Ýurgen Klopp. Üçünji ýere girýän Josep Guardiola Mançester sitiniň tälimçisi bolup...

Özbegistan: merkezleşdirilen çempionatda kim, haçan oýnaýar?

0
3-nji awgustda Özbegistanyň futbol jemgyýetiniň wekilleri üýşüp maslahat etdiler. Maslahatda Superliganyň birinji aýlawyny Daşkent şäherindäki we welaýatdaky stadionlarda merkezleşdirilen görnüşde geçirmek kararyna gelindi. Çempionatda ýaryşýan 14 toparyň esasy düzümleri otly, U-21 toparlary bolsa sintetiki örtükli meýdanlarda oýnarlar. Täze düzülen rejenama görä, türkmenistanly...

TFF-niň ýolbaşçysy FIFA-nyň we AFK-nyň ýolbaşçylary bilen onlaýn maslahat geçirdi

0
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Baş sekretary Arslan Aýnazarow FIFA-nyň prezidenti Janni Infantinonyň hem-de AFK-nyň prezidenti Şeýh Salman bin Ibrahim Al Khalifanyň gatnaşmagynda Merkezi Aziýanyň Futbol federasiýalarynyň ýolbaşylar düzümleri (Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan, Gyrgyz Respublikasy, Eýran, Owganystan) bilen geçirilen wideoşekilli onlaýn maslahata gatnaşdy. Bu...

Diwok Origi karýerasyny “Aston Willa”-da dowam etdirip biler.

0
Premýer liganyň taryhy bir kluby bolan "Aston Willa" "Liwerpul" hüjümçisi Diwok Origi bilen gyzyklanýar. "The Sun" neşiriň habaryna görä, topar hüjüm liniýasyny güýçlendirmek üçin özüne laýyk oýunçy gözleýär. Şeýlelik-de Londanyň topary, Liwerpulyň esasy düzümine girip bilmeýän oýunçysy, Diwok Origi bilen...

Italiýa Seriýa A , Top-5 ligada iň kän pökgi geçirilen çempionat boldy.

0
Italiýa futbol çempionaty 2019/2020-nji ýylyň möwsümi, 38-nji tapgyrynyň final oýunlary bilen tamamlandy. Bu gutaran ýaryş-da aýratyn bellemeli zady, tutuş möwsümde 1154 pökgi geçirilip top-5 liga çempionatynda iň gowy netije bolandygyny görkezýär. Şeýlelik-de her oýunda ortaça 3.04 gol diýmek bolýar....

Wenger, Çempionlar ligasynyň faworitlerini atlandyrdy.

0
"Arsenal" toparynyň öňki baş tälimçisi Arsen Wenger, häzirki Çempionlar ligasynyň faworitlerini saýlady. "Atalanta we Atletiko Madrid bilen islendik zat bolup biler. Ýöne meniň üçin Mançester siti we PSJ ikisiniň Çempionlar ligasyny gazanmaga mümkinçilikleri bardygyny bilýän. PSJ-niň üç-dör ýyl ozalkydan has...

Ýyldyzlara per bermedik goragçy

0
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň ýatdan çykmajak goragçylarynyň birine öwrülen Goçguly Goçgulyýew dünýä ýyldyzlarynyň birnäçesi bilen bile meýdana çykdy. «Turkmenportal» guran ýörite söhbetdeşliginde türkmenistanly goragçynyň Hristo Stoiçkow, Andreý Şewçenko, Lionel Messi ýaly dünýä ýyldyzlaryny aljyradyp bilendigini ýazýar. Söhbetdeşlikde onuň...

Goçguly Goçgulyýew: «Ykbalymy özgerden halypa…»

0
Häzir Özbegistanyň «Kyzylkum» futbol toparyna tälim berýän ildeşimiz Täçmyrat Agamyradow türkmenistanly futbolçylaryň birnäçesi, şol sanda milli ýygyndymyzyň ozalky goragçysy Goçguly Goçgulyýew üçin hem orny aýratyn halypadyr. «Türkmenportalyň» guran söhbetdeşliginde ol futbol ýolunda ýene üstünliklerinde Täçmyrat Agamyradowyň ornunyň uludygyny aýratyn...

Goçguly Goçgulyýew: «Iň kyny ― ätiýaçlykda oturmak»

0
«Turkmenportal» tarapyndan geçirilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň ozalky goragçysy Goçguly Goçgulyýew oýunçy üçin iň agyr zadyň ikinji orunda goýulmakdygyny aýdýar. Karýerasynda beýle betbagtçylyk bilen aňsat-aňsat gabatlaşmadyk futbolçy aýdanlaryny şu sözler bilen delillendirýär: ― Iň kyn zat oýna çykman, ätiýaçlyk oturgyjynda...

Meňzeş habarlar

Dünýä Sporty