Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 6-njy iýunda badalga alýan futbol çempionatymyzyň 13-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi.

 

13-nji tapgyryň duşuşyklary:

06.06.2020 ý. (şenbe)

“Aşgabat” – “Altyn Asyr”

Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:30

Duşuşygyň emini: Saparmämmet Gurbanow (Balkanabat ş.)

Kömekçi eminler: Akmyrat Jumaýew (Aşgabat ş.), Merdan Şanazarow (Mary ş.)

Ätiýaçdaky emin: Alibek Sapaýew (Daşoguz ş.)

Gözegçi emin: Hudaýnazar Rejepow (Aşgabat ş.)

 

07.06.2020 ý. (ýekşenbe)

 “Köpetdag” – “Şagadam”

Geçirilýän ýeri: “Köpetdag” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 19:00

Duşuşygyň emini: Babanazar Haknazarow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Ahmet Begnazarow (Mary ş.), Berdimämmet Atdyýew (Tejen ş.)

Ätiýaçdaky emin: Röwşen Isaýew (Mary ş.)

Gözegçi emin: Allabergen Sapaýew (Daşoguz ş.)

 

 “Energetik” – “Ahal”

Geçirilýän ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 18:15

Duşuşygyň emini: Çarymyrat Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Ezizmyrat Annamyradow (Balkanabat ş.), Myrat Nurberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Şageldi Hydyrow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: Geldi Öwezow (Aşgabat ş.)

 

“Nebitçi” – “Merw”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:30

Duşuşygyň emini: Akmyrat Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Hursant Abdiýazow (Daşoguz ş.), Yhlas Kurambaýew (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: Arslan Goşşanow (Tejen ş.)

Gözegçi emin: Eldar Ramazanow (Aşgabat ş.)