3-nji iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişeýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gulmyrat Nurmyradowiç Agamyradowy Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy.