Woleýbol boýunça Türkmenistanyň erkekleriň ýygyndy

Woleýbol boýunça Türkmenistanyň erkekleriň ýygyndy toparynyň düzümi belli boldy.

Bu erkekleriň klublarynyň arasynda geçirilen milli çempionatyň tamamlanmagy bilen mümkin boldy.

Onuň dowamynda ussat türgenler ýüze çykaryldy we olar Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzüminde oýnamaga çagyryldy.

Bu topar 2020-nji ýylyň dowamynda geçiriljek halkara ýaryşlarynda çykyş ederler. Şol sanda, Taýlandyň paýtagty Bangkok şäherinde geçiriljek Aziýanyň woleýbol klub toparlarynyň çempionatyna hem gatnaşarlar.